.

БизнесЗали Фрегата

Зала "Фрегата" разполага със 160 места.

Разположението и обзавеждането на залата позволяват подредбата на местата в нея да бъде променяна по желание на организатора и в зависимост от провежданото мероприятието.

.

БизнесЗала Флагман

Зала "Флагман" разполага с 97 места.

.

БизнесОборудване

Конферентни зали "Флагман" и "Фрегата" разполагат със стандартно оборудване - екран и флипчарт. Стандартното оборудване е включено в наема на залите.

Допълнително се заплащат:

  • озвучаване
  • мултимедиа
  • други